Kontakt

 • Gnist Consulting AS
 • C.J. Hambros plass 5
 • 0164 Oslo
 • post@gnist.as
 • +47 93 04 30 79

Har du lyst til å jobbe hos oss eller høre mer om hvordan vi jobber og hva vi kan tilby?

Ta kontakt med daglig leder Ellen-Marie Bjerknes Nygård på 93 04 30 79 eller ellen-marie@gnist.as.

Gjennom nysgjerrighet, frihet og lidenskap 
skaper vi drømmearbeidsplassen

Vi er et selskap med mennesker som bryr seg
om de resultatene vi skaper, om fotavtrykket
vi setter og om menneskene vi møter.

Tjenester

Først og fremst er vi nysgjerrige problemløsere. Dernest er vi rådgivere som er lidenskapelig opptatt av mulighetene som teknologi gir samfunnet vårt. Vårt team består av erfarne teknologirådgivere som brenner for å bruke seg selv og sin kunnskap til å gjøre en forskjell for kundene våre.

Vi skal være fremst på teknologiledelse og leverer tjenester innenfor områdene av prosjekt - og programledelse, IT transformasjonsledelse, og smidig coaching.

 • Prosjekt- og programledelse

  Vi tror på fordelen smidige rammeverk gir prosjektgjennomføring. Samtidig er vi opptatt av å finne den rette metodikken for den spesifikke oppgaven. Våre rådgivere har erfaring fra store og små prosjekter med ulike smidige rammeverk og vi vet at det også her finnes fallgruver som må unngås.

  For oss i Gnist, så handler smidig først og fremst om å sette seg i stand til å tilpasse seg kundens behov, om kontinuerlig forbedring og evnen til å tilpasse seg en hverdag i endring. Kontinuerlig forbedring vil alltid være i fokus dersom du jobber med en teknologirådgiver fra Gnist.

  Våre teknologirådgivere både forstår og brenner for teknologi og teknologitrender. God teknisk innsikt styrker en prosjektleder. Det setter oss i stand til å forstå hvordan riktig bruk av teknologi kan gi resultater for våre kunder. Våre prosjektledere kommuniserer like godt med utviklere og arkitekter som med prosjekteiere og styringsgrupper.

  I Gnist tilbyr vi rene prosjekt- og programledere, men vi tilbyr også roller som teknisk prosjektledere, team ledere og/eller Scrum Master. Våre prosjektledere er sertifisert på Prince2 og har de klassiske prosjektstyringsrammeverkene som bakgrunn, men vårt fokus ligger primært på «nyere» rammeverk som SAFe, ITPP og Prince2 Agile. Derfor er de fleste hos oss også sertifisert på SAFe.

 • IT transformasjonsledelse

  I den digitale tidsalder er en organisasjons evne til å tilpasse og endre seg i takt med markedet kritisk for å lykkes. Flere og flere organisasjoner ser verdien i å bli en mer smidig organisasjon, men har ofte utfordringer med å få grep om hvordan veien til smidig blir til. Våre teknologirådgivere bistår organisasjoner i å gradvis omfavne en organisasjonskultur bygget på fleksibilitet, samarbeid og selvorganiserende team. Også prosesser, teknologi og arkitektur må være tilrettelagt for å levere verdi raskt.

  En organisasjons smidige reise er unik. Nåsituasjonen, ambisjonsnivået og verdien en ønsker å realisere varierer. Vi hjelper med å tilpasse denne reisen, og bringer inn beste praksis basert på erfaringer. Vi bruker industrirammeverk som SAFe, LeSS og Spotify og åpne standarder som Agile modenhetsmatrise (DevOps Agile Skills Association) og DevOps transformasjonsmodell (OpenGroup) som vår verktøykasse.

 • Smidig coaching

  Våre teknologirådgivere bistår kundene våre på to nivåer av smidig coaching:

  • En teamfasilitator (Scrum Master/Kanban Coach/prosessdriver) arbeider direkte med ett eller flere team. Hun fasiliterer smidige seremonier og forbedring av arbeidsprosesser og har som mål å skape autonome, høypresterende team.
  • En smidig coach bistår organisasjonen med å se helhet i den smidige transformasjonen og leder det strategiske arbeidet fra et selskapsperspektiv. Han fasiliterer og coacher både team, mellomledelse og toppledelse. Målet er å bringe forretning, utvikling og drift tettere sammen for å sikre at organisasjonen oppnår verdi i den takten som kreves av markedet, samtidig som kvaliteten opprettholdes.

  Mange av våre teknologirådgivere er sertifiserte innenfor de smidige rammeverkene Scrum, Lean og SAFe, samt som smidige coacher.

Om oss

Gnist er et nisje konsulentselskap som ble etablert våren 2019. Vi er en uavhengig rådgiver uten bindinger til andre.

Vi er opptatt av hele mennesket og er overbevist om at vi alle presterer best profesjonelt når vi har det bra og får tilstrekkelig med utfordringer. Vår visjon er å skape drømmearbeidsplassen for våre ansatte ved å bygge selskapet på frihet, nysgjerrighet og lidenskap. Gnist er et mangfoldig selskap fordi vi vet at dette både skaper en formidabel arbeidsplass i tillegg til at det gir de beste resultatene.

Vi skal være fremst på teknologiledelse. I den digitale tidsalder så er det først og fremst kunnskap om bruk av teknologi for å levere verdi som er nøkkelen til å lykkes. Våre teknologirådgivere har sterk forretnings- og teknologiforståelse og jobber i grensesnittet mellom mennesker, prosess og teknologi. Vi har lang erfaring fra både tradisjonell prosjekt- og programledelse og fra smidige leveranser/organisasjoner, kontinuerlige leveranser og produktutvikling.

Vi bryr oss. Vi setter av 1 % av vår omsetning til en hjertesak som de ansatte er med på å bestemme.

Våre verdier – vår identitet

Frihet: Sterke relasjoner er bygget på tillit. I Gnist er gjensidig tillit og åpenhet mellom ansatte, kunder og partnere fundamentet som selskapet er bygget på. Gjennom tillit kommer frihet og i Gnist har hver enkelt frihet til å gjøre egne vurderinger, ta beslutninger og realisere sine drømmer.

Nysgjerrighet: Vi setter nysgjerrighet veldig høyt, både fra et faglig og et menneskelig perspektiv. For oss betyr dette at vi utfordrer det etablerte og er nysgjerrige på nye måter å jobbe på. Samtidig er vi nysgjerrige på menneskene vi jobber med og ønsker å forstå hva som er viktig for hver enkelt. I Gnist lever vi etter prinsippet om livslang læring. Det du kan og forstår i dag er ikke nødvendigvis lenger slik i morgen. Gjennom å være nysgjerrige og stille de gode spørsmålene lærer vi noe nytt hver dag.

Lidenskap: Vi er lidenskapelig opptatt av faget vårt og brenner for det vi driver med. Dette gir oss glede og et ekstra gir i hverdagen. Lidenskap betyr også at vi bryr oss om hverandre og om omgivelsene våre. I Gnist er vi opptatt av at hele mennesket skal trives og ha det bra.

Ellen-Marie Bjerknes Nygård

Teknologirådgiver, medgründer
og daglig leder

Ellen-Marie er en erfaren leder, prosjektleder og rådgiver med bakgrunn fra globale konsulentselskaper som Capgemini og PwC. Ellen-Marie er markedsføreren som startet sin karriere med software testing.

Hun brenner for mangfoldige arbeidsplasser og for å skape høypresterende team hvor hver enkelt oppnår sitt fulle potensial. Det krever mot å vise hele seg selv på godt og vondt, men når man lykkes med det er det utrolig kraftfullt.

Med tre små under 4 år går fritiden med til å utvikle et bredt repertoar av barnesanger og gøyale mimeleker.

Marley K. Singarajah

Teknologirådgiver og medgründer
lipsum!

Marley har bred erfaring og teknisk kompetanse innen applikasjonsutvikling og forvaltning gjennom en rekke ulike roller. Hun bruker denne erfaringen til å bistå organisasjoner med sine IT transformasjonsreiser.

Marley brenner for teknologi og potensialet som ligger i dette for både samfunn og omgivelser. Marley mener at DevOps og smidig er nøkkelen til å lykkes med å maksimere verdi i den digitale tidsalder.

På fritiden slapper hun av med gaming og musikk, og funderer over hvordan hun kan være med å bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted.

Petter Enes

Teknologirådgiver og medgründer
lipsum!

Petter er en erfaren prosjektleder med teknisk bakgrunn som utvikler og Scrum Master. Han har lang erfaring fra prosjekter med utvikling av skreddersydde IT-løsninger i komplekse omgivelser.

Petter brenner for å skape gode løsninger gjennom kryssfunksjonelle team i tett samarbeid med kunde og sluttbruker. Han er smidig entusiast og mener at smidige prinsipper og rammeverk legger det beste grunnlaget for å lykkes med IT-løsninger.

En aktiv fritid er viktig for Petter og han bruker mye av tiden på å utforske verden sammen med sine to barn.

Starter 01.10.2019
lipsum

Vi gleder oss!
lipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, sase adipisicing. Deleniti earum eligendi numquamquasvero. Ad aliquamatenim error et, ex. aliquam at enim

Hun brenner for mangfoldige arbeidsplasser og for å skape høypresterende team hvor hver enkelt oppnår sitt fulle potensial.

Med tre små under 4 år går fritiden med til å utvikle et bredt repertoar av barnesanger og gøyale mimeleker.

Starter 01.10.2019
lipsum

Vi gleder oss!
lipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, sase adipisicing. Deleniti earum eligendi numquamquasvero. Ad aliquamatenim error et, ex. aliquam at enim

Hun brenner for mangfoldige arbeidsplasser og for å skape høypresterende team hvor hver enkelt oppnår sitt fulle potensial.

Med tre små under 4 år går fritiden med til å utvikle et bredt repertoar av barnesanger og gøyale mimeleker.

Starter 01.10.2019
lipsum

Vi gleder oss!
lipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, sase adipisicing. Deleniti earum eligendi numquamquasvero. Ad aliquamatenim error et, ex. aliquam at enim

Hun brenner for mangfoldige arbeidsplasser og for å skape høypresterende team hvor hver enkelt oppnår sitt fulle potensial.

Med tre små under 4 år går fritiden med til å utvikle et bredt repertoar av barnesanger og gøyale mimeleker.

Starter 01.10.2019
lipsum

Vi gleder oss!
lipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, sase adipisicing. Deleniti earum eligendi numquamquasvero. Ad aliquamatenim error et, ex. aliquam at enim

Hun brenner for mangfoldige arbeidsplasser og for å skape høypresterende team hvor hver enkelt oppnår sitt fulle potensial.

Med tre små under 4 år går fritiden med til å utvikle et bredt repertoar av barnesanger og gøyale mimeleker.

Starter 01.11.2019
lipsum

Vi gleder oss!
lipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, sase adipisicing. Deleniti earum eligendi numquamquasvero. Ad aliquamatenim error et, ex. aliquam at enim

Hun brenner for mangfoldige arbeidsplasser og for å skape høypresterende team hvor hver enkelt oppnår sitt fulle potensial.

Med tre små under 4 år går fritiden med til å utvikle et bredt repertoar av barnesanger og gøyale mimeleker.