Nyheter

Årets første GnistHub

Hvordan bygge kultur og legge til rette for erfaringsdeling når vi jobber distribuert?

I konsulenthverdagen til Gnisterne blir det ikke like mye tid til å se Gnist-kollegaene og vi har ofte forskjellige dager på kontoret. GnistHub er vår månedlige kontordag hvor vi treffes for erfaringsdeling, felles problemløsning og inspirasjon.

Vi startet det hele med en hyggelig lunch før vi var så heldige som fikk Terese Bjerke fra Oslo kommune på besøk.

Terese er strategirådgiver innen endring, data og teknologi og brenner for velferdsutvikling i et lengre perspektiv. Hvordan kan v tilrettelegge for innovasjon, kontinuerlig utvikling, smidig og økt bruk av data og digital teknologien i de offentlige tjenestene våre. Tusen takk Terese for en svært interessant time, med mange gode refleksjoner og diskusjoner.

Deretter fortalte Marley om sin tur til Kenya. 10 dager var Marley på EcoMoyo barneskole, midt i Kenyanske skoger. Hun var på oppdrag for vår hjertesak Ingeniører uten grenser og Forskerfabrikken. Sammen gjennomførte de pilotprosjektet STEM Without Borders. Prosjektet innebærer å gi lærere i Kenya inspirerende og engasjerende verktøy å bruke i naturfagsundervisning. Det var spennende å få se og høre hvordan de hadde jobbet.

Til slutt var det nesten tilbake på skolebenken. Rachel, som er Gnister OG masterstudent innen strategisk kommunikasjon, lærte oss hvordan vi skriver bedre tekster og hvordan vi kan bruke ChatGPT som verktøy.

Til tider er det slitsomt å starte på en skriveprosess, eller fullføre den. Og hva er egentlig gode tekster? ChatGPT, det hotteste innen kommunikajon- og teknologitrender er et ypperlig verktøy for å komme i gang, men det er mange faktorer som gjør at vi må fasilitere programmet for å ende med et godt resultat.

Vi avsluttet med after-work og en sosial avslutning på uken. Gleder oss til neste gang!