Artikkel

Bærekraftig teknologiutvikling – Gnist fyller 4 år!

Gnist fylte nylig 4 år! Vi markerte dagen ved å arrangere nettverkskveld med Gnist-venner, kunder og samarbeidspartnere. Det ble en fantastisk kveld fylt med godt faglig innhold, inspirerende foredragsholdere og ikke minst mange gode samtaler. Tema for kvelden var bærekraftig teknologiutvikling. For hva er egentlig bærekraftig teknologiutvikling? Hva betyr bærekraft for vår bransje?

Grunnlegger av Seema, Loveleen Brenna, daglig leder i Ingeniører uten grenser Marianne Nilsen Sturmair, og vår egen Gnister Thommy Bommen holdt lærerike og inspirerende innlegg som ga oss større forståelse for dette store og litt uhåndgripelige temaet.

Det er flere dimensjoner til bærekraftig utvikling enn klima-målet 

For å oppnå bærekraftig suksess i bedriften er det nødvendig å ta stilling til de sosiale, økonomiske og miljømessige faktorene. Loveleen Brenna formidlet i sitt foredrag Digitaliserings makker er mangfoldskompetanse hva mangfoldsledelse og mangfoldskompetanse faktisk innebærer, hvordan synlig og usynlig mangfold forekommer og at ulikt mangfold krever ulik inkludering. Videre tok hun for seg hvordan vi ved strategisk og aktivt bruk av mangfoldskompetanse kan bidra til å fange bias i algoritmer, kommunikasjonskanaler og rekrutteringsprosesser.  

“Vi blir ikke gode til å lede mangfold, dersom vi er mangfoldsblinde. Du må definere hvilket mangfold som finnes i din bedrift, hvis ikke så lykkes du heller ikke med inkludering og det å faktisk skape verdi av dette mangfoldet.” 

Loveleen Breena 

Foto: Kasper Fosser

Vår samarbeidspartner Ingeniører uten Grenser (IUG) delte historier fra sitt arbeid i felt for å skape en mer rettferdig og bærekraftig verden. Marianne Sturmair fortalte hvordan IUG i sine prosjekter sørge for like muligheter for alle. Oppdragene er forankret i lokale behov og fremmer bærekraftig teknologi.

Teknologirådgiver og medgründer i Gnist, Marley K. Singarajah, fortalte sin reise til Kenya høsten 2022 i regi av IUG og Forskerfabrikken. Sammen gjennomførte de pilotprosjektet STEM – Without Borders. Det innebar at de hjalp kenyanske lærere til hvordan de kunne bli bedre undervisere og formidlere i STEM-fagene: naturfag, teknologifag, ingeniørfag og matematikk.

IUG skaper gnister på scenen med naturfagsekspriment (Foto: Kasper Fosser)

Ingeniører uten Grenser er opptatt av at bærekraftsmålene må ses i sammenheng. Mange av utfordringene og problemene i verden er knyttet til hverandre på komplekse måter. Årsaker til sosial ulikhet kan ha sammenheng med klimaendringer, tap av biologisk mangfold eller urettferdig fordeling av ressurser. Ved å adressere flere mål samtidig kan vi bedre håndtere årsakene til problemene og oppnå mer helhetlige løsninger. 

Foto: Kasper Fosser

Kunstig intelligens med et bærekraftig perspektiv 

Kvelden belyste også temaet som i 2023 er på alles lepper – kunstig intelligens. Gnister og AI-entusiast Thommy Bommen presenterte sitt syn på AI, hvordan vi kan bruke det og hvorfor det er et viktig tema i bærekrafts- og mangfoldsdebatten. Det la grunnlaget for videre diskusjoner knyttet til bruken av AI i våre virksomheter og samfunnet generelt, med fokus på å skape positive og langsiktige effekter for både mennesker og planeten.  

Etterfulgt av de spennende foredragene fasiliterte vi verdenscafé. Verdenscafé er en metode for å skape åpen dialog og utveksle idéer. Deltakerne ble delt inn i mindre grupper og tildelt et bestemt bord for å starte samtalen. Deretter fikk tildelt problemstillinger relatert til temaene som ble presentert, samt en case fra Ingeniører uten grenser.  

Foto: Kasper Fosser

Det oppstod også mange gode løsninger i arbeidet med casen til IUG. Her skulle deltakerne gi tips på hvordan sikre økonomisk bærekraftig drift til en organisasjon som driver med plastopprydning. Det ble foreslått plast til drivhus eller fiskeoppdrett på land, menskopp og matoppbevaring. Andre forslag var å lage strandmøbler, og å få i gang en turistnæring som vil komme lokalsamfunnet til gode. 

Vi koste oss på Brød og Sirkus med god mat og herlig selskap. Å få tilbringe kvelden sammen med så mange flotte mennesker, og det å være nysgjerrige sammen, var det vi ønsket oss.  

Takk alle sammen for en strålende kveld!