Nyheter

Big Room Planning med Skyfri

For et par uker siden hadde vi gleden av å ha hele Skyfri-teamet samlet i lokalene til Gnist for samarbeidsdiskusjoner, planlegging og prioriteringer, alt med sikte på å lykkes med å nå viktige milepæler.

Siden Skyfri har medarbeidere i Norge, Polen, India og USA er det viktig å møtes med jevne mellomrom. Da er det hyggelig at Gnist kan tilby gode lokaler for våre samarbeidspartnere hvor det er plass til både å ha felles sesjoner og kunne jobbe konsentrert i mindre grupper.

Jostein Amlie, Gnist sin fasilitator brukte teknikker fra «Big Room Planning» for å legge til rette for en økt som fremmer samarbeid, samordning og felles forståelse blant teammedlemmer og interessenter. Det handlet ikke bare om å lage en plan og felles retning, men også om å sikre at alle er engasjerte, forstår planen og er klare til å jobbe mot felles mål.  

To produktive dager hvor fokuset var på å sette den strategiske agendaen og forstå dens innvirkning på alle involverte.   

Felles retning er på plass, nå gjelder det å sette fart!