Artikkel

Flyt og effektiv verdiskapning

Tirsdag 8. mai arrangerte vi et frokostseminar hvor vi diskuterte betydningen av flyt og hvordan dette påvirker effektiv verdiskapning. Vi delte erfaringer og kunnskap om hvordan man kan legge til rette for flyt og verdiskapning på ulike nivåer i organisasjonen.

Det ble en fin og lærerik start på dagen på Mesh takket være våre dyktige foredragsholdere Christina Kjær Seime (Soolv) og Lars-Erik Bjørk og Lars Erik Røise (Gnist).

Christina delte sine tanker om betydningen av flyt i livet, i team og i organisasjoner. Å legge til rette for flyt på individ-, team- og organisasjonsnivå er et tema som lett diskuteres, men som er vanskeligere å få til i praksis.

Hva beskriver et team som har høy flyt, fokus og verdiskapning? 

 • Det er tydelig hvem som bidrar hvor.
 • Felles fokus og transparens.
 • Jobber sammen på oppgaver.
 • Lærer av omverdenen og deler transparents med omverden om hva de jobber med.

Det krever at det er tydelig bevissthet og prinsipper rundt: 

 • Hvordan tar vi beslutninger? 
 • Hvordan prioriterer vi? 
 • Hvordan sikrer vi kort tid til verdi? 
 • Hva er verdi for kundene/brukerne? 
 • Hvordan kan vi rigge oss for å sikre raskere til verdi for kundene eller de vi er til for? 

Christina snakket også om dynamisk organisasjonsdesign og illustrerte det med et eksempel hvor en omorganisering av 130 mennesker ble gjennomført på en involverende måte i løpet av en uke. Dette ble gjort ved å stille spørsmålet:
«Er vårt organisasjonsdesign optimalt for å nå våre mål? Hvis ikke, må vi foreta endringer.»

Lars-Erik og Lars Erik inspirerte fra scenen med sitt foredrag om Hverdagsflyt. De fortalte en historie om en skikkelig blåmandag og om hvordan en typisk dag for en utvikler ser ut når det ikke er flyt. 

De trekker frem disse barrierene for flyt i hverdagen:

 • Hyppige kontekstbytter.  
 • Utydelig definerte oppgaver som krever tid for å forstå hva som faktisk skal gjøres.
 • Individuell utførelse av oppgaver, med sårbarhet når andre nøkkelpersoner er utilgjengelige for å gi svar.
 • Manglende dokumentasjon av hvilke beslutninger som er tatt. 
 • Teknisk gjeld og midlertidige løsninger som skyver problemer foran oss, uten planlegging eller prioritering av fullføring og opprydding.

Avslutningsvis presenteres fem punkter som viser hvordan et utviklerteam kan oppnå hverdagsflyt:

 1. Parprogrammering.
 2. Unngå unødvendig repetisjon.
 3. Sørg for rask tilbakemelding. 
 4. Ta ansvar for og betal teknisk gjeld. 
 5. Skap og oppretthold felles forståelse.

Tusen takk til alle som deltok!

Frokostseminarene er en fantastisk anledning til å spre kunnskap og erfaringer, og å komme i kontakt med nettverket vårt – både kunder og partnere. Dette skal vi fortsette med og håper på å se deg neste gang!