Nyheter

Gave med mening

Vi i Gnist er enig med Mental Helse om at det skal være lov å ha det vanskelig og at mental helse skal være like lett å prate om som fysisk helse.

Ny nedstengning er vanskelig for de fleste, men ekstra vanskelig for noen. Årets Gnist-julegave gis til Mental Helse for å støtte det viktige arbeidet de gjør. ❤️🎁

Mental Helse er en medlemsorganisasjon som arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. De formidler erfaringer og kunnskap fra brukere og pårørende om psykisk helse til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.

Ta vare på hverandre nå inn mot jul! Skriv et kort, ta den telefonen du har tenkt på lenge eller inviter med ut på en kaffe eller en gåtur. ❤️

Trenger du noen å snakke med? Ring 116 123 – Mental Helse sin hjelpetelefon.