Artikkel

Gnist-dagen 2022

Torsdag 17 mars arrangerte vi i Gnist, Gnist-dagen. Denne dagen er et viktig initiativ inn i det å bygge fremtidens trygge og smidige teknologiledere. Gnist-dagen fokuserer på personlig utvikling, inspirasjon og ledelse og arrangeres en gang i året.  

I år var temaet personlighet «Sånn er jeg og sånn er du? Og så da?»  

Første del av dagen handlet om personlighet og ble fasilitert av organisasjonspsykolog Rune Assmann. Rune er seniorkonsulent i AFF og har nesten 20 års erfaring med lederutvikling, coaching, kulturkartlegginger og evalueringer. Vi tok alle personlighetstesten BIG5 i forkant av dagen – og det ble gitt beskjed om at man kunne dele så mye/lite man ønsket.  

Hvordan bygge et svært trygt sted å være i et selskap med ulike individer og preferanser? 

Vi fikk god innsikt i ulike typer personlighetstrekk og vi fikk også gjennom et eksperiment en viktig læring på hvor farlig det kan være å trekke konklusjoner og å putte folk i bås basert på personlighet. Det er atferden i møte mellom mennesker som vi skal fokusere på, ikke hverandres personlighet. Samtidig er det nyttig å ha vært gjennom denne runden sammen og å kunne være litt mer bevisst på de ulike trekkene hos hverandre. Dette øker forståelsen for samspillet i Gnist og også hvordan vi virker ute hos kundene våre.  

Hvordan ønsker vi å ha det i Gnist? 

Andre del av dagen brukte vi på å utforme Gnist-prinsipper. Gnist er bygget rundt verdiene frihet, nysgjerrighet og lidenskap, som er viktige grunnstener i selskapet. I januar satte vi i Gnist nye OKR-mål. Et av de prioriterte målene var: Gnist skal være et svært trygt sted å være. I den forbindelse ønsket vi å ta verdiene våre et skritt videre og å snakke mer inngående om hva som beskriver hvordan vi ønsker å ha det. 

Prinsippene vi kom frem til vil være viktige som kulturbærere fremover ettersom vi vokser.  
Vi kom frem til disse fire retningsgivende Gnist-prinsippene: 

Vi skal ha det gøy
Vi støtter hverandre ved å utfordre, være nysgjerrige og heie 
Vi engasjerer oss og bryr oss om hverandre
Vi vinner og taper sammen 

Ettermiddagen og kvelden ble tilbrakt på Boule Bar på Grønland hvor vi spilte Boule og spiste god mat. En fantastisk dag med en fantastisk gjeng!