Nyheter

Gnist-dagen 2023 

 Fremtidens teknologiledere bygges gjennom fokus på indre bærekraft

I Gnist arrangerer vi Gnist-dagen en gang i året med fokus på ulike tema innen personlig utvikling og ledelse. I år var temaet indre bærekraft. I en verden preget av uro, og i en arbeidshverdag som konsulent som ofte har endring som overskrift, er dette et veldig viktig tema for oss. Vi hadde besøk av fasilitatorer fra Awake som holdt en kreativ workshop sammen med oss. Vi fikk en god introduksjon til hva indre bærekraft innebærer og hvorfor det er viktig for å lykkes med egen bærekraftsstrategi, og for å nå FNs bærekraftsmål.  

Indre bærekraft handler om å ta vare på seg selv for å kunne ta vare på verden rundt oss. Det betyr å ha et klart sinn og skape en balansegang i livet i samspill med hele økosystemet vi lever i. Workshopen Awake gjennomfører baserer seg på Inner Development Goals, som er et rammeverk skapt for å utvikle evner, kvaliteter og ferdigheter for at vi sammen skal nå FNs bærekraftsmål.

Indre bærekraft er svært viktig i arbeidet vårt som teknologiledere og coacher. En bærekraftig tankegang bidrar til å øke bevisstheten om våre egne verdier og handlinger, og gir oss verktøy som gjør at vi selv blir tryggere og står sterkere i våre oppdrag.  

Etter Awake sin lærerike workshop, delte noen av Gnisterne sine personlige historier og erfaringer fra sine oppdrag. Gjennom disse historiene ble det klart at å ha indre bærekraft ikke bare er viktig for å oppnå en god balanse personlig, men også for å lede andre og å bygge fremragende team. 

«Vi er ikke sterke på alt, men viser styrke gjennom å være modig» 

Tusen takk til Camilla og Marte i Awake for inspirerende workshop og til Gnisterne som delte sine erfaringer. Det ble en fantastisk Gnist-dag!