Artikkel

Gnist-filosofien; Hvordan skape fremtidens arbeidsplass?

Konsulentselskapet Gnist ble etablert i april 2019 og i slutten av mai var selskapet i drift med undertegnede som daglig leder og som første ansatt i selskapet. På ca. fem måneder har vi nå vokst til ni Gnistere, hvor åtte har startet og er ute i spennende oppdrag hos fem forskjellige kunder.

Konsulentselskapet Gnist ble etablert i april 2019 og i slutten av mai var selskapet i drift med undertegnede som daglig leder og som første ansatt i selskapet. På ca. fem måneder har vi nå vokst til ni Gnistere, hvor åtte har startet og er ute i spennende oppdrag hos fem forskjellige kunder.

Gnist startet med et ønske om å skape drømmearbeidsplassen for konsulenter med tilsvarende drøm som meg selv; å jobbe i et selskap med nysgjerrige og vitebegjærlige mennesker, ha stor grad av frihet og jobbe for noe vi brenner for hver dag. Gnist sine verdier er nysgjerrighet, frihet og lidenskap og er selve identiteten og grunnmuren til alt som skjer i selskapet. En Gnister har en iboende nysgjerrighet, både for kontinuerlig læring og kompetansebygging, men også for menneskene vi møter på vår vei. Hva er deres historie, erfaring og bakgrunn? Hva gjør at de finner energi? Å være åpen og transparent skaper tillit. Gjensidig tillit åpner opp for frihet. Frihet er en viktig verdi i Gnist og styrer hvordan vi samhandler internt, men også i vår dialog med kunder, samarbeidspartnere og andre. Verdien lidenskap forteller både at vi er lidenskapelit opptatt av faget vårt og at vi brenner for det vi jobber med. Men denne verdien betyr også at vi vil være kjent for å være varme og empatiske medmennesker som både ser og bryr seg om de rundt oss.

Vår eksterne visjon:

Gjennom nysgjerrighet, frihet og lidenskap skaper vi fremtiden

Vår interne visjon:

Gjennom nysgjerrighet, frihet og lidenskap skaper vi drømmearbeidsplassen

Det gjentas gang på gang at det å mestre endringer eller å være endringsdyktig er av de viktigste suksessfaktorene for å lykkes som selskap eller organisasjon i den digitale tidsalder. Digital transformasjon handler om å utnytte mulighetene som kommer med teknologien. Endringene skjer med en enorm eksponentiell kraft. Men denne revolusjonen er også en intellektuell revolusjon. Å ha et smidig tankesett skiller de beste fra de nest-beste (Steve Denning). 

Vi tar med oss tankene og erfaringen fra oppdragene våre i styringen av vårt eget selskap. Det overordnede målet med det smidige tankesettet er ikke å maksimere aksjonærenes verdi, men å maksimere kundens verdi. Jobben gjøres gjennom selvorganiserende, mindre team som leverer fungerende produkter i korte iterasjoner med kontinuerlig samarbeid med produkteiere og oppdragsgivere. Dermed har vi ikke behov for byråkratiet hvor sjefene setter roller, ansvar og kriteriene som bestemmer hva som er en bra utført jobb. Vi jobber i nettverk eller økosystem og unngår dermed hierarkiske topptunge organisasjonsstrukturer. I Gnist har vi ingen fancy titler, forfremmelsesprosesser eller motstridende KPI-er, bare et spesialisert selskap med sabla dyktige rådgivere som brenner for å gjøre en forskjell for kundene våre og det å selv ha et godt liv.  

Så hva vil det si å være et selvorganiserende konsulentselskap med flat struktur? Foreløpig betyr dette for oss i Gnist at:Vi har etablert overordnede ambisjoner for Gnist som alle i selskapet selv må finne sin måte å bidra til (Measure What Matters, Joen Doerr 2018), istedenfor å sette absolutte måleparametre (KPI-er).

Vi feirer kontinuerlig våre seire, men også våre feil. Vi deler dette på Slack og vi har etablert en virtuell «Wall of Fame»/«Wall of Shame». De små seirene i hverdagen løftes frem, markeres og feires. Samtidig ønsker vi å komme dit at våre folk tør å dele de virkelige blemmene sine, ikke bare de overfladiske feilene. Det er slik vi kan lære å utvikle oss selv, samt bygge trygge relasjoner.

– Vi har etablert overordnede ambisjoner for Gnist som alle i selskapet selv må finne sin måte å bidra til (Measure What Matters, Joen Doerr 2018), istedenfor å sette absolutte måleparametre (KPI-er).
– Vi eirer kontinuerlig våre seire, men også våre feil. Vi deler dette på Slack og vi har etablert en virtuell «Wall of Fame»/«Wall of Shame». De små seirene i hverdagen løftes frem, markeres og feires. Samtidig ønsker vi å komme dit at våre folk tør å dele de virkelige blemmene sine, ikke bare de overfladiske feilene. Det er slik vi kan lære å utvikle oss selv, samt bygge trygge relasjoner.
– Vi tar utgangspunkt i at all informasjon i selskapet er åpen og kan deles.
– Vi legger til rette for mange-til-mange kommunikasjon istedenfor 1-mange kommunikasjon. Vi har coaching-sirkler hvor medarbeidere på tvers kan jobbe med personlige mål og utvikling, ikke kun i 1:1-dialog med en personalleder. Sånn skaper vi mer samhandling og deling på tvers, og bygger kultur.

Vi legger til rette for mange-til-mange kommunikasjon istedenfor 1-mange kommunikasjon. Vi har coaching-sirkler hvor medarbeidere på tvers kan jobbe med personlige mål og utvikling, ikke kun i 1:1-dialog med en personalleder. Sånn skaper vi mer samhandling og deling på tvers, og bygger kultur.

Vi er helt i oppstarten av å forme Gnist. Vi finner ut av hvordan vi ønsker å gjøre ting underveis, men alt gjøres under en felles visjon og et felles sett med verdier.

Sammen skaper vi fremtiden…