Nyheter

Gnist inngår langsiktig samarbeid med Ingeniører uten Grenser

Å gi tilbake betyr for oss å åpent og transparent dele vår kunnskap og perspektiver, hjelpe hverandre internt i Gnist, så vel som å stille opp for mennesker som vi treffer på vår vei utenfor Gnist.

For snart 2 år siden, da vi startet Gnist, var det med et ønske om å skape en unik arbeidsplass med et sterkt faglig fokus og store ambisjoner. Samtidig var det viktig for oss å tiltrekke oss mennesker som virkelig bryr seg om omverdenen rundt seg. Vi ønsket helt fra starten å være et selskap som gir tilbake av den verdiskapningen Gnist som selskap skaper. Å gi tilbake betyr for oss å åpent og transparent dele vår kunnskap og perspektiver, hjelpe hverandre internt i Gnist, så vel som å stille opp for mennesker som vi treffer på vår vei utenfor Gnist.  

Vi er et selskap med mennesker som bryr seg om de resultatene vi skaper, om fotavtrykket vi setter og om menneskene vi møter. 

Vi drømte ved oppstart om å kunne gi langsiktig støtte til en organisasjon eller stiftelse med deler av vår omsetning, samt ta en aktiv rolle i å bidra til å gjøre en forskjell. 

Rett før jul gjennomførte vi en demokratisk prosess hvor alle Gnistere deltok i å avgjøre hva som fremover skulle bli vår hjertesak. Mange utrolig flotte forslag kom opp. Da vi i Gnist er drevet av å skape varig endring og å gjøre en forskjell, var det viktig for oss å velge en sak vi kunne jobbe langsiktig med og hvor også vår kompetanse kan spille en sentral rolle. 

Valget vårt falt på Ingeniører uten Grenser.  

En liten organisasjon med et vanvittig potensiale og store ambisjoner som vi i Gnist ønsker å hjelpe til neste nivå.  

Ingeniører uten Grenser (IUG) er en organisasjon som bidrar med ingeniørfaglig kompetanse i bistandsarbeid og deres visjon er «Teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden». IUG bidrar med ingeniørkompetanse og teknologi til å støtte opp under FN’s bærekraftsmål: utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer. Oppdragene deres er forankret i lokale behov og fremmer bærekraftig teknologi. Løsningene eies og driftes av det lokale samfunnet og bidrar til at mennesker kan få en bedre hverdag.  

Vi setter utrolig pris på å kunne samarbeide med en så flott organisasjon som Ingeniører uten Grenser. IUG har et viktig samfunnsoppdrag og verdibudskap som går hånd i hanske med Gnist sine verdier og visjon “Gjennom nysgjerrighet, frihet og lidenskap skaper vi fremtiden.” 

I partnerskap med Ingeniører uten Grenser vil vi kunne gi tilbake av vår egen verdiskapning samt bidra aktivt med vår kompetanse innen teknologiledelse. Teknologiledelse er et upløyd terreng for IUG, som vi gleder oss stort til å forme sammen med dem.  

IUG vil motta støtte tilsvarende 160.000 kroner, som utgjør 1% av Gnist sin omsetning fra 2020. 

Dette blir en givende og lærerik reise, og vi har stor tro på at vi sammen kan bidra til å gjøre en forskjell i verden!