Problemer vi løser

I Gnist brenner vi for å skape tilpasningsdyktige organisasjoner rigget for fremtiden. Fellesnevnerne knyttet til utfordringene kundene våre opplever er større enn ulikhetene – samtidig så finnes det ikke ett fasitsvar eller én standardløsning for hvordan man går frem for å løse disse.  

De vanligste utfordringene vi møter

  1. Hvordan bygge en smidig kultur og et smidig tankesett?
  2. Hvordan sikre «akkurat passe» styring og kontroll, samtidig som mandat og beslutninger delegeres?
  3. Hva er ledelsens oppgave i en smidig organisasjon basert på autonome tverrfaglige team?
  4. Hvordan sikre at organisasjonen og teamene jobber i takt og mot felles mål?
  5. Hvordan bygge broer mellom ulike fagdisipliner; design og utvikling, arkitektur og utvikling, forretning og teknologi?
  6. Hvordan legge til rette for kontinuerlig utrulling av kundeverdi uten at det går på bekostning av kvalitet og sikkerhet?

Hvordan jobber vi?

Først og fremst er vi problemløsere som hele tiden jakter på forbedring. Vi kombinerer forskning, litteratur, egne erfaringer og gode diskusjonspartnere for å forstå sammenhenger og for å finne de beste løsningene sammen med kundene våre.  

I tilpasningsdyktige organisasjoner er brukeren, eller kunden, til enhver tid i sentrum. Autonome team med ende-til-ende eierskap innenfor definerte rammer er helt sentralt for å lykkes. Tverrfaglig produkt – eller tjenesteutvikling må samtidig settes inn i en helhetlig strategi – og styringskontekst. Arkitektur, infrastruktur og verktøy må være rigget for å levere verdi hyppig. Å bygge en smidig kultur og ledelse og en lærende organisasjon med rett kompetanse er det som rammer inn det hele. 

Bilde: Kjennetegn på den tilpasningsdyktige organisasjonen

Hvilke utfordringer finnes i din bedrift?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat