Artikkel

Klare for høsten etter Kick-off

Vi samlet oss for å tenne gnisten og sette retning for det kommende halvåret, i våre nye lokaler. Vi brukte blant annet tiden sammen på å etablere et knippe prinsipper som skal ligge til grunn for trivsel og god teamkultur.

Vi kom frem til 3 prinsipper. Deretter kom alle med konkrete forslag på hvordan vi kan gjøre prinsippene til en del av hverdagen vår, slik at de blir en del av kulturen vår og bidrar til å utvikle den.

Vi brukte 1-4-all metoden for å finne prinsipper

Essensen av prinsippene vi kom frem til viser at Gnist-kulturen beskrives av det å dele med hverandre, ha det gøy på jobb og å alltid kunne være seg selv.  

Det stemmes over prinsipper

Etter en inspirerende og hyggelig samling på kontoret bar ferden videre til Oslo Underground Minigolf. Det var hyggelig å se så mange samlet igjen etter en lang sommer. Nå er gnisten tent, og vi er klare for en spennende høst.