KURS

Estimering i smidige prosesser

Om kurset
Estimering i smidige utviklingsprosesser er et praktisk rettet seminar som kombinerer teori, erfaring og praktiske øvelser. Kurset har som mål å sette deltagerne i stand til å gjennomføre en estimeringsprosess etter gjennomført kurs, og legger derfor opp til å være så konkret som mulig. Ulike teknikker presenteres, men i hovedsak fokuseres det på planning poker som teknikk for estimering av elementer i en produktkø. Kurset tar også for seg hvordan disse teknikkene kan brukes for å skape forutsigbarhet i iterativ systemutvikling. Kurset har et team-nært fokus og tar ikke for seg fullskala prosjektestimering.

Målgruppe
Kurset passer for alle som jobber i og rundt team som jobber i smidige utviklingsprosesser og som har behov for konkrete teknikker knyttet til estimering av en produktkø.

Noe av det du vil lære
Gjennom kurset vil du lære hvordan konkrete teknikker som planning poker kan benyttes til å vurdere kompleksitet og størrelse på en produktkø. Videre tar vi for oss hvordan dette kan brukes i planlegging av utviklingsoppgaver. Det vil også være fokus på hvilke fordeler gode estimeringsrutiner kan gi i smidige utviklingsprosesser.

Format
Kurset varer 3 timer og består av en blanding av teori og gruppeoppgaver. Kurset kan gjennomføres både digitalt og i klasserom.

Kontaktperson 
Petter Enes – Petter@gnist.as

Om kontaktpersonen
Petter er en senior prosjektleder med erfaring fra komplekse IT-prosjekter innen både offentlig og privat sektor og har de siste årene ledet prosjekter med utvikling og implementering av skreddersydde IT-løsninger. Fra tidligere har Petter erfaring som utvikler, teamleder og Scrum Master. Han har en teknisk bakgrunn som dataingeniør fra NTNU og har flere års erfaring med hands-on design og utvikling av IT-løsninger. Petter har lang erfaring med estimering som del av smidig utviklingsprosesser, både i rollen som utvikler, teamleder og prosjektleder.