KURS

Forstå agile prinsipper gjennom legobygging

Om kurset

Lego Scrum er en metode for å lære og demonstrere grunnleggende prinsipper og teknikker for Scrum, skapt av Alexey Krivitsky. Simuleringen vår er bygget på denne øvelsen, men vi fokuserer i større grad på det smidige tankesettet, fallgruver og suksess-faktorer.

Dagen starter med en innføring i hva det å være agil egentlig betyr. Innføringen vil bli tilpasset din organisasjon basert på hvor dere befinner dere på den smidige reisen.

Siste, og største, del av kurset vil være lego-simuleringen der alle får være med på å prøve hvordan en agil arbeidsprosess vil kunne fungere fra start til slutt. Simuleringen tar for seg Scrum som metodikk, men vil i tillegg belyse flere agile metoder. 

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber i, og rundt, team som jobber i smidige utviklingsprosesser. Eller for dere som kan tenke dere å utforske det agile universet.

Format

Kurset tilpasses basert på deres behov. Varighet er 3 – 6 timer og består av en blanding av teori og gruppeoppgaver. Simuleringen gjennomføres kun fysisk. Simuleringen passer også fint som en teambuilding aktivitet!

Cecilia Sjölin cecilia@gnist.as
Vibeke Berge vibeke@gnist.as

Er du interessert i å høre mer om simuleringen? Ta kontakt med oss!