KURS

The Phoenix Project – simulering: Forstå hva smidig og devops innebærer i praksis

Om simuleringen
– Hvordan øke effektiviteten i flyten fra ide til produkt i hele virksomheten?
– Hvordan prioritere for maksimere verdi samtidig som vi klarer å balansere opp mot SLA-kravene våre
– Hvordan vet vi at vi jobber med de rette prioriteringene og oppnår ønsket effekt?
– Hvordan bygge et robust og høytpresterende team?
– Hvordan bruke prinsipper innen smidig og devops for å oppnå forretningsagilitet

Dette er problemstillinger som mange organisasjoner sitter med i dag. Samtidig vet vi at ingen organisasjoner er like, svarene avhenger av organisasjonens kontekst.
Spillutviklingsfirmaet GamingWorks har i samarbeid med Gene Kim (forfatteren av den kjente boken The Phoenix Project) utviklet en simulering som lar deg utforske nettopp disse spørsmålene i trygge omgivelser.

Målgruppe
Vi i Gnist er partner med GamingWorks og fasiliterer denne for organisasjoner og team som ønsker å lære seg mer av hva smidig transformasjon krever, og som er nysgjerrige på hvordan få team, avdelinger så vel som en hel organisasjon til å gå i samme takt

Noe du vil lære
I korte trekk er hensikten med simuleringen å la deltagerne kjenne på kroppen hva det innebærer å gå gjennom en transformasjon fra tradisjonell organisering til en smidig organisering. Hva dette krever av en selv som individ, sitt team samt organisasjonen som en helhet.

Format
Simuleringene er basert på referansemodellen 70-20-10, der forskning viser at majoriteten av kunnskap og læring absorberes best gjennom praktisk erfaring og eksperimentering. Simuleringene tilfører lek og gamification noe som gir deltakerne anledning til å eksperimentere i trygge omgivelser.    

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om simuleringen!

Marley Singarajah
Marley@gnist.as
Petter Enes
Petter@gnist.as
Cecilia Sjølin
Cecilia@gnist.as