Nyheter

Bli smidigere med Lego-simulering

En praktisk, morsom og lærerik øvelse for å forbedre smidig tankesett.

Hva skal til for å lykkes med smidig?

Det er ikke nødvendigvis lett å forstå innvirkningen forskjellige strukturer og prosesser har på agilt tankesett. Lego Scrum er en metode som lærer bort og demonstrerer grunnleggende prinsipper og teknikker for Scrum, skapt av Alexey Krivitsky. Simuleringen vår bygger på øvelsen, men vi fokuserer i større grad på det smidige tankesettet, fallgruver og suksess-faktorer.

Simuleringer er nyttige for å forstå komplekse prosesser. De gir dere muligheten til å teste ulike scenarier og variabler på en kontrollert måte, uten å påvirke virkelige systemer eller miljøer.

Gnisterne simulerer seg til bedre forståelse av smidig

I simuleringen får dere være med å bygge en lego-by med smidige prinsipper og praksis.

I stedet for å prate om rollene i et team eller sprintplanlegging, kan du bygge dem med legoklosser! Øvelsene gir en konkret og visuell representasjon av konseptene, noe som kan gjøre det enklere å forstå og huske.

Det kan også være nyttig for å demonstrere smidig for personer som ikke kjenner denne type tankesett og arbeidspraksis.

Gnist består av mange erfarne smidig-coacher, vi benytter slike anledninger til å lære mer og diskutere konkrete utfordringer med andre Gnistere.

«Teamdynamikken som skjer er veldig overførbart til det som skjer utenfor sandkassa. Man glemmer å snakke sammen, kjører i gang uten retning, glemmer å sjekke ut antakelser med produkt-eier etc.» deler en Gnister etter gjennomføring. I tillegg til å være gøy, ble det en lærerik økt.

Trenger dere å forbedre teamets dynamikk og samarbeid? Denne typen Lego-simulering kan hjelpe med å øke teamets effektivitet, øke kvaliteten på produktet og redusere kostnadene.

Er du interessert i å høre mer om simuleringen finner du kursinformasjon her!