Om oss

Sterke relasjoner er bygget på tillit. I Gnist er gjensidig tillit, åpenhet og transparens mellom ansatte, kunder og partnere, selve fundamentet selskapet er bygget på.

Visjon

Gjennom nysgjerrighet, frihet og lidenskap skaper vi fremtiden.

Vår misjon

  • Vi skaper varig endring hos våre kunder gjennom store og små forbedringer.
  • Vi skal være fremst på teknologiledelse.
  • Sammen gjør vi Gnist til en fremragende arbeidsplass.
  • Vi bryr oss – vi gir 1% av vår omsetning til en hjertesak.

Gnist er et nisje konsulentselskap som ble etablert våren 2019. Per i dag  er vi 30  rådgivere som jobber innenfor tjenesteområdene agile coaching, produktledelse, prosjekt- og teamledelse, transformasjonsledelse, Tech Lead og rådgivning. Vi brenner for å skape tilpasningsdyktige organisasjoner. Vår visjon er å skape fremtiden med våre kunder gjennom kontinuerlig verdiskapning og ha fokus på store og små forbedringer.  ​

For oss i Gnist betyr smidighet det å være tilpasningsdyktig, alltid ta utgangspunkt i sluttbrukeren og sette seg i stand til å levere verdi raskt. Gjennom dette oppnår vi  kontinuerlig tilbakemelding, læring og forbedring. Våre rådgivere har sterk forretnings- og teknologiforståelse og jobber i grensesnittet mellom mennesker, prosess og teknologi. ​

Gnist er bygget på verdiene frihet, lidenskap og nysgjerrighet som beskriver de egenskapene og kvalitetene vi verdsetter. Gnist ser stadig etter nye medarbeidere som deler våre verdier og er opptatt av livslang læring, og ikke minst er opptatt av å være en aktiv bidragsyter i vårt fagmiljø.  Vår rekrutteringsprosess er preget av vår nysgjerrighet og lidenskap for faget. Derfor er det viktig at flere av våre ansatte skal møte potensielle kandidater slik at beslutningene som tas er riktige for begge parter. Vi er opptatt av å legge til rette for gode samtaler og diskusjoner i en rekrutteringsprosess og benytter gjerne teknikker som Lean Coffee for å fasilitere dette. 

Våre verdier

Frihet

Sterke relasjoner er bygget på tillit. I Gnist er gjensidig tillit og åpenhet mellom ansatte, kunder og partnere fundamentet som selskapet er bygget på. Gjennom tillit kommer frihet. I Gnist har hver enkelt frihet til å gjøre egne vurderinger, ta beslutninger og realisere sine drømmer. Våre konsulenter er opptatt av å bygge tillit og åpenhet innad i team, på tvers av team og mellom team og interessenter. Det er først når en tillitsbasert relasjon er etablert at et team får friheten til å ta egne beslutninger og valg basert på retningen organisasjonen ønsker å gå i. Våre teknologirådgivere forstår at kulturen og menneskene er helt sentrale elementer i enhver endringsprosess. 

Nysgjerrighet

Vi setter nysgjerrighet veldig høyt, både fra et faglig og et menneskelig perspektiv. For oss betyr dette at vi utfordrer det etablerte og er nysgjerrige på nye måter å jobbe på. Samtidig er vi nysgjerrige på menneskene vi jobber med og ønsker å forstå hva som er viktig for hver enkelt. I Gnist lever vi etter prinsippet om livslang læring. Det du kan og forstår i dag er ikke nødvendigvis lenger slik i morgen. Gjennom å være nysgjerrige og stille de gode spørsmålene lærer vi noe nytt hver dag. ​ 

Dette er egenskaper som er viktige i miljøer der hypotesedrevet produktutvikling står sentralt. For å sikre at en finner løsning på de rette behovene og utfordringene, kreves at en tør å stille spørsmål, graver i utfordringer og investerer tid i å forstå problemstillingene og de reelle behovene som vil kunne bidra til å skape kontinuerlig verdi for brukere og kunder.  ​ 

Lidenskap

Våre konsulenter er lidenskapelig opptatt av faget og brenner for det vi driver med. Dette gir oss glede og et ekstra gir i hverdagen. Lidenskap betyr også at vi bryr oss om menneskene rundt oss og er opptatt av å se og forstå hele mennesket, deres bakgrunn og erfaring.  ​ 

Dette er en egenskap som også er viktig i det å bygge autonome høyt presterende team. Et team består av individer med ulike styrker og svakheter. Det å kunne få et team til å spille på sine styrker krever at man forstår den enkelte og skaper psykologisk trygge rammer der teammedlemmene tør å utfordre og å samarbeide med hverandre. I Gnist er vi svært opptatt av hvordan team organiseres for å oppnå størst mulig grad av autonomi, noe som igjen vil sette organisasjonen i stand til hurtige leveranser og raske tilbakemeldingsløkker.  

Om Gnist-historien

Initiativtagerne bak Gnist er Marius Mæle, Kenneth Stensrud Olsen og Keyhan Farahaninia. De tre har de siden 2012 bygget opp det suksessfylte nisje konsulentselskapet SOCO, www.soco.no, og fikk med seg Ellen-Marie Bjerknes Nygård, Marley K. Singarajah og Petter Enes på en ny reise med Gnist. Målet med både SOCO og Gnist er å bygge strålende arbeidsplasser hvor det viktigste fundamentet er menneskene. Ellen-Marie begynte som daglig leder 20. mai 2019 og det markerer startskuddet for Gnist. 

Vi vil gjerne høre fra deg

Kontakt oss