Vi bryr oss

Vi er opptatt av å være et selskap som gir tilbake av den verdiskapningen Gnist skaper. Å gi tilbake betyr for oss å åpent og transparent dele vår kunnskap og perspektiver, hjelpe hverandre internt, så vel som å stille opp for mennesker som vi treffer på vår vei utenfor Gnist.

Foto: Ingeniører Uten Grenser

Å gi tilbake

Vi ønsker å være en unik arbeidsplass med et sterkt faglig fokus og store ambisjoner. Samtidig er det viktig for oss å tiltrekke oss mennesker som virkelig bryr seg om omverdenen rundt seg. Vi ønsket helt fra starten å være et selskap som gir tilbake av den verdiskapningen Gnist som selskap skaper.

Vi er et selskap med mennesker som bryr oss om de resultatene vi skaper, om fotavtrykket vi setter og om menneskene vi møter.

Siden oppstart har vi drømt om å kunne gi langsiktig støtte til en organisasjon eller stiftelse med deler av vår omsetning, samt ta en aktiv rolle i å bidra til å gjøre en forskjell.

Vi gjennomførte en demokratisk prosess, hvor alle Gnistere kunne delta i avgjørelsen av hva som skulle bli vår hjertesak. Mange utrolig flotte forslag kom opp. I Gnist drives vi av å skape varig endring og å gjøre en forskjell. Derfor var det viktig for oss å velge en sak vi kunne jobbe langsiktig med, hvor vår kompetanse også spiller en sentral rolle.

Ingeniører Uten Grenser og Gnist

En liten organisasjon med et vanvittig potensiale og store ambisjoner som vi i Gnist ønsker å hjelpe til neste nivå.

Ingeniører Uten Grenser (IUG) er en organisasjon som bidrar med ingeniørfaglig kompetanse i bistandsarbeid. Deres visjon er «Teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden».

IUG bidrar med ingeniørkompetanse og teknologi til å støtte opp under FN’s bærekraftsmål: utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer. Oppdragene deres er forankret i lokale behov og fremmer bærekraftig teknologi. Løsningene eies og driftes av det lokale samfunnet og bidrar til at mennesker kan få en bedre hverdag.

Vi er veldig stolte over vårt samarbeide med en så flott organisasjon som Ingeniører Uten Grenser. IUG har et viktig samfunnsoppdrag og verdibudskap som går hånd i hanske med Gnist sine verdier og visjon “Gjennom nysgjerrighet, frihet og lidenskap skaper vi fremtiden.”

I partnerskap med Ingeniører Uten Grenser gir vi tilbake av vår egen verdiskapning, samt bidrar aktivt med vår kompetanse innen teknologiledelse. Teknologiledelse er et upløyd terreng for IUG, som vi gleder oss stort til å forme sammen med dem.

Foto: Ingeniører Uten Grenser

Teknologirådgiver og medgründer i Gnist, Marley, besøkte Kenya i regi av IUG og Forskerfabrikken. Sammen gjennomførte de pilot-prosjektet STEM – Without Borders. Det innebar at de kurset kenyanske lærere i naturfag, teknologifag, ingeniørfag og matematikk.

Mer om prosjektet leser du her!

I 2023 mottok IUG en sum på tilsvarende 300.000 i økonomisk støtte fra Gnist.

Dette er en givende og lærerik reise, og vi har stor tro på at sammen bidrar vi til å gjøre en forskjell i verden!

Gnist ildsjel

Vi har også opprettet tiltaket “ildsjel”, for å kunne gi tilbake til flere områder. Gnisterne kan søke om penger til saker de brenner for, små som store.

FOD-gården

Fod-gården ligger på Klemetsrud i Oslo og er et hjem for hunder og katter som søker nye hjem. Les mer om deres viktige arbeid her.

“Vi i Gnist ønsker at alle skal ha det bra, både mennesker og dyr. Vi ønsker derfor å støtte Foreningen for omplassering av dyr slik at de kan fortsette det viktige arbeidet med å ta inn hjemløse dyr og finne deres for-alltid-hjem. “

Ammehjelpen

Ammehjelpen gir gratis informasjon, veiledning og støtte ved spørsmål omkring amming og morsmelk, med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig frivillig humanitær organisasjon som har arbeidet for å verne og fremme amming siden 1968. Les mer om ammehjelpen her.


«Ammehjelpen bidrar med å omfavne kvinner i deres mest sårbare fase. Alle kvinner har rett på god opplæring i amming. Gnist sitt bidrag vil brukes til å dele ammekunnskap digitalt under det årlige fagseminaret arrangert for Ammehjelpere og helsepersonell.»

Ullr Skiklubb

Ullr Skiklubb er en skiklubb som driver med skilek, der barna tar del i en aktivitet som fostrer idrettslige og sosiale ferdigheter, uten prestasjonskrav og konkurranse om å være best. Ildsjel bidraget skal gå til å sikre fortsatt lav kontingent og lavterskeltilbud til barn. 

Våre verdier er viktige for oss

Les mer om våre verdier