Vi bryr oss

Vi er opptatt av å være et selskap som gir tilbake av den verdiskapningen Gnist skaper. Å gi tilbake betyr for oss å åpent og transparent dele vår kunnskap og perspektiver, hjelpe hverandre internt, så vel som å stille opp for mennesker som vi treffer på vår vei utenfor Gnist.

Foto: Ingeniører Uten Grenser

Å gi tilbake

Vi ønsker å være en unik arbeidsplass med et sterkt faglig fokus og store ambisjoner. Samtidig er det viktig for oss å tiltrekke oss mennesker som virkelig bryr seg om omverdenen rundt seg. Vi ønsket helt fra starten å være et selskap som gir tilbake av den verdiskapningen Gnist som selskap skaper.

Vi er et selskap med mennesker som bryr oss om de resultatene vi skaper, om fotavtrykket vi setter og om menneskene vi møter.

Siden oppstart har vi drømt om å kunne gi langsiktig støtte til en organisasjon eller stiftelse med deler av vår omsetning, samt ta en aktiv rolle i å bidra til å gjøre en forskjell.

Vi gjennomførte en demokratisk prosess, hvor alle Gnistere deltok i avgjørelsen av hva som skulle bli vår hjertesak. Mange utrolig flotte forslag kom opp. I Gnist drives vi av å skape varig endring og å gjøre en forskjell. Derfor var det viktig for oss å velge en sak vi kunne jobbe langsiktig med, hvor vår kompetanse også spiller en sentral rolle.

Ingeniører Uten Grenser og Gnist

En liten organisasjon med et vanvittig potensiale og store ambisjoner som vi i Gnist ønsker å hjelpe til neste nivå.

Ingeniører Uten Grenser (IUG) er en organisasjon som bidrar med ingeniørfaglig kompetanse i bistandsarbeid. Deres visjon er «Teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden».

IUG bidrar med ingeniørkompetanse og teknologi til å støtte opp under FN’s bærekraftsmål: utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer. Oppdragene deres er forankret i lokale behov og fremmer bærekraftig teknologi. Løsningene eies og driftes av det lokale samfunnet og bidrar til at mennesker kan få en bedre hverdag.

Vi er veldig stolte over vårt samarbeide med en så flott organisasjon som Ingeniører Uten Grenser. IUG har et viktig samfunnsoppdrag og verdibudskap som går hånd i hanske med Gnist sine verdier og visjon “Gjennom nysgjerrighet, frihet og lidenskap skaper vi fremtiden.”

I partnerskap med Ingeniører Uten Grenser gir vi tilbake av vår egen verdiskapning, samt bidrar aktivt med vår kompetanse innen teknologiledelse. Teknologiledelse er et upløyd terreng for IUG, som vi gleder oss stort til å forme sammen med dem.

Foto: Ingeniører Uten Grenser

Teknologirådgiver og medgründer i Gnist, Marley, besøkte Kenya i regi av IUG og Forskerfabrikken. Sammen gjennomførte de pilot-prosjektet STEM – Without Borders. Det innebar at de kurset kenyanske lærere i naturfag, teknologifag, ingeniørfag og matematikk.

Mer om prosjektet leser du her!

I 2023 mottok IUG en sum på tilsvarende 300.000 i økonomisk støtte fra Gnist.

Dette er en givende og lærerik reise, og vi har stor tro på at sammen bidrar vi til å gjøre en forskjell i verden!

Våre verdier er viktige for oss

Les mer om våre verdier