Nyheter

Smidig transformasjon i tøffere tider

I en tid der endringer skjer raskt og markedet er utfordrende, tror vi på å dele innsikt og perspektiver for å skape et felles grunnlag vi kan bruke i møte med fremtidens utfordringer.

Vi avholdt nylig et frokostseminar hvor vi snakket om smidige transformasjon i trangere tider. Tør vi være tro til de smidige prinsippene, også når budsjettene blir trangere? 

Foto: Kasper Fosser

Det ble en spennende start på dagen på Hotel Continental, takket være våre dyktige foredragsholdere Kirsi Mikkonen (Gnist) og Vegard Storstad (NAV). Sammen har de mange tiår med erfaring rundt digital produktutvikling basert på smidige prinsipper og modeller og de delte nyttig innsikt.  

Kirsi Mikkonen ga oss tre eksempler på virksomheter som hadde støtt på drastiske markedsendringer, og hvordan fokus på smidige prinsipper hjalp selskapene med å raskt tilpasse seg situasjonen og komme styrket ut på andre siden. 

I foredraget «En god samarbeidskultur kommer ikke av seg selv» pekte Vegard Storstad på fem punkter de jobber med i NAV, for å tilpasse seg forventninger fra samfunnet og brukerne, og trangere økonomiske rammer.  

1. Organisasjonsutvikling 
2. Bygg kultur gjennom bedre møteplasser 
3. Transformasjon = digitalt + analogt 
4. Vi må ta risiko 
5. Vi viser hverandre tillit 

Vegard fremhevet viktigheten av modig lederskap og at vi må vi kanskje må tenke nytt om hva som er trygt i en verden i rask endring. 

Tusen takk til alle som deltok, sammen skaper vi fremtiden.