Dette kan vi

Først og fremst er vi nysgjerrige problemløsere.

Dernest er vi rådgivere som er lidenskapelig opptatt av mulighetene som teknologi gir samfunnet vårt.

Agile Coaching

Vi leverer agile coaching på to nivåer. En teamfasilitator eller Team Coach arbeider direkte med ett eller flere team. En agile coach bistår organisasjonen med å se helhet i den smidige transformasjonen og bistår i det arbeidet fra et selskapsperspektiv.

Våre erfarne agile coacher bistår ledere og team med å anvende smidige prinsipper i praksis og hjelper organisasjoner gjennom sin smidige transformasjon. For oss er smidig først og fremst et tankesett og en kulturendring. Vi stiller kritiske spørsmål, fasiliterer, coacher og rådgir ut ifra teamets og organisasjonens modenhet. Enhver organisasjon er unik med dens verdistrømmer, organisasjonsstruktur, sammensetning av mennesker og arkitektur med tilhørende verktøy og prosesser. Vi lar oss derfor inspirere av ulike rammeverk og metoder, men er opptatt av å tilpasse disse til organisasjonens konkrete behov og ambisjoner.

Transformasjonsledelse

Vi brenner for å skape tilpasningsdyktige organisasjoner. Våre rådgivere bistår organisasjoner i å gradvis endre måten man jobber sammen på – det å bygge en driftsmodell og en organisasjonskultur basert på fleksibilitet, samarbeid og selvorganiserende team.  

Vi bistår med hvordan strategi, målstyring, prosesser, teknologi og arkitektur må endres for å tilrettelegge for å levere verdi raskt. Vi er din sparringspartner på hvordan tverrfaglig produktutvikling settes inn i en styrings- og målkontekst.

Hos noen av våre kunder lever prosjekter og kontinuerlig produktutvikling side om side, mens andre har uttalte strategier om å gå fra tradisjonell prosjektgjennomføring til et stadig større fokus på tverrfaglige, autonome produktteam. Vi hjelper deg med å finne en form som passer for din organisasjon eller virksomhet.

Moderne teknologiledelse

Digital verdiskapning handler om å ta i bruk teknologi på best mulig måte. Vi hjelper deg med å utvikle og levere digitale løsninger for fremtiden. Vi kan ta roller som produktleder, teamleder eller prosjektleder. 

 

Produktledelse
Vi har lang erfaring med brukerorientering, brukertesting, Design Thinking, Design Sprint, produktveikart og produktstrategi, og hvordan dette knyttes best sammen med teamarbeidet. Vi fasiliterer meget godt i grensesnittet mellom produkt, design og utvikling, og tar gjerne rollen i å veilede/coache produktledelse i hvordan jobbe smart og godt sammen med teamene. Vi kan også inneha roller som interim produkteiere/produktledere.

Tech Lead

Våre Tech Leads har god teknologisk kunnskap og ferdigheter til å utvikle, implementere eller vedlikeholde teknologiske systemer, produkter eller tjenester. De støtter opp det autonome teamet med beste praksis innen systemutvikling. De har spesifisert seg på å hjelpe teamet med å bygge rammer og prinsipper som høyner kvaliteten på all kode som leveres ut.

Teamledelse
Våre konsulenter med teamleder-profil har bygget opp erfaring fra både små og store organisasjoner som jobber etter smidige prinsipper. Som teamleder har vi fokus på å bygge høypresterende selvorganiserende team gjennom å skape en kultur med åpenhet og tillit der det er trygge rammer for å prøve og feile. Vi er opptatt av å legge til rette for prosesser som sikrer godt samarbeid og flyt i arbeidshverdagen.

Prosjektledelse
Vi har bred erfaring med planlegging og gjennomføring av smidige prosjekter, og bidrar i alle deler av et prosjekts livssyklus. Dette omfatter kartlegging av behov og kravspesifisering, etablering av prosjektorganisasjon, prosesskartlegging og effektivisering, oppsett av styrings- og gjennomføringsmodeller, estimering og planlegging, risikooppfølging og gevinstplanlegging. Vi har også kompetanse på leverandørstyring, anskaffelser, sourcing og avtaleutvikling- og forvaltning.

Våre prosjektledere både forstår og brenner for teknologi og teknologitrender, i tillegg til å ha en sterk forretningsforståelse. Dette setter oss i stand til å forstå hvordan riktig bruk av teknologi kan gi resultater for våre kunder. Våre prosjektledere kommuniserer like godt med utviklere og arkitekter som med prosjekteiere og styringsgrupper.

Mange av våre teknologiledere har utviklerbakgrunn og har også jobbet i miljøer som utviklere. Denne bakgrunnen gjør at våre konsulenter forstår de grunnleggende prinsippene bak smidige rammeverk og metodikker, og hvorfor det har blitt beste praksis innen systemutvikling. Vi har hands-on erfaring med de mest kjente smidige metoder og rammeverk som Scrum, Kanban, XP, Lean, DevOps, SAFe etc, og lang erfaring med prosjektmetodikker som PRINCE2, PMP og ITPP. Samtidig vet vi at enhver metode og rammeverk må tilpasses organisasjonen det skal fungere i.

Kurs i smidige organisasjoner

Ønsker du å bygge en smidig organisasjon? Vi tilbyr kurs innen hvordan designe en tilpasningsdyktig organisasjon samt rollespesifikke kurs.

Les mer

Vanlige problemstillinger og hvordan vi løser dem

Les mer om hvordan vi jobber