Artikkel

Gnist fyller tre år – Nettverkssamling og Live Podcast

Kvelden omfattet tema som hvordan historiske hendelser har påvirket ledelse med Silvija Seres, til hands-on erfaringer fra to ulike teknologiselskaper med Hans Martin Cramer fra Oda og Silje Hennum fra Ruter. Nettverkssamlingen ble avsluttet med fokus på det medmenneskelige og temaet mental helse stod i sentrum sammen med Daniel Dalsborg og Veronica Tangen fra Wake Me Up Norway.

Moderne ledelse: mer frihet og mindre kontroll  

Hverdagen blir stadig mer digital, og metoder og verktøy som fungerte i en annen tid fungerer ikke nødvendigvis i dag. Seres snakket om det enorme digitale hoppet vår verden har vært gjennom det siste århundret, og hvordan dette har satt helt andre krav til hvordan vi leder mennesker.  

Silvija Seres, Inspirasjonsforedag om digitalisering og bærekraft

Etter den industrielle revolusjonen ble tradisjonelle ledelsesformer dannet, med søkelys på styring og kontroll. Lite frihet og lite kreativitet. Man skulle produsere bestemte produkter i en produksjonskjede. All ære til Ford og hans bidrag, men i dag kan disse metodene holde oss tilbake. Behovene har endret seg, produktene har blitt digitale og menneskene som jobber trenger ledelse på en annen måte. 

Hvordan gjøres det i praksis? 

Vi kan trekke paralleller mellom det som fungerer bra på tvers av bransjer og metodikk. Moderne teknologiledelse handler først og fremst om menneskene som er involvert. I produktutviklingsfasen er det tilrettelagt for at teamet skal ha et felles mål for å løse et reelt problem. Rollen til den moderne lederen blir å gi slipp og å la teamet ta ansvar og eierskap til det de utvikler, og å gi tilstrekkelig støtte underveis.   

Hans Martin Cramer, Director of Product Managment Oda

Både Oda og Ruter har åpenbart «fått det til» – men hva betyr det? Både Hans Martin Cramer og Silje Hennum deler om sitt arbeid med en trygg og god stemme. Hans Martin forteller om de selvutviklede prosesser og verktøy som benyttes, og Silje om hvor viktig det er at team enkelt bør kunne flytte på seg og jobbe med forskjellige deler av produktet. Selv om Hans Martin og Silje jobber med to helt forskjellige produkter og i ulike bransjer, så er fellesnevneren engasjementet og tilliten man legger til rette for i team/ene som skaper de beste resultatene.  

Konklusjonen er at de som «får det til» gjør ting på sin egen måte.

Silje Hennum, Leder dataplatform Ruter

Ledelse og mental kapital 

Det er fascinerende hvordan mental helse har blitt en så naturlig del av samtalen i hverdagen. Ikke bare hjemme, men også på jobb. Vi har en lang reise igjen, men det blir en helt spesiell opplevelse når mennesker som Daniel Dalsborg forteller om sin personlige historie fra en scene til et publikum. Daniel snakket om hvordan livet så flott ut på utsiden, men hvor mørkt det føltes på innsiden. Hvordan lille broren hans en dag ba han om å våkne opp og komme seg på bedre spor i livet. Her snakker vi om en daværende og fortsatt ressurssterk person som «fikk det til». Det er ikke slik at selv om alt ser bra ut på utsiden og man gjør det bra både på jobb og sosialt, at man nødvendigvis har det bra med seg selv. 

 

Veronica Tangen (Daglig leder) og Daniel Dalsborg (Community Outreach Coordinator), Wake Me Up Norway

Sammen med Daniel fortalte Veronica Tangen om den frivillige organisasjonen Wake Me Up Norway. Wake Me Up Norway tilbyr gratis mental trening til alle mellom 15-26 i Norge som trenger det. Noen ganger trenger man de riktige støttehjulene i reisen til å bli voksen. En god samtale kan gi enorme endringer. Som i tilfelle med broren til Daniel, eller gjenom en coach eller mentor fra Wake Me Up Norway.

Hør alle episodene av podcasten her:

Podbean
Spotify
Apple

Det handler om å lede og å leve etter verdiene dine 

Da Gnist ble etablert for tre år siden hadde vi et ønske om å være en fasilitator for nettverket vårt, legge til rette for erfaringsdeling og læring. Endelig fikk vi levert på disse ambisjonene. Vi samlet 100 personer på Mesh og tok de gjennom vår verden der vi både ser det forretningsmessige, det tekniske og det (med)menneskelige i en sammenheng. 
 
I Gnist går vi foran i å bygge fremtidens teknologiledere med fokus på kontinuerlig forbedring og læring, menneske i sentrum, og inngående teknologikompetanse. Samtidig så er vi med på å sette viktig tema som mental helse, psykologisk trygghet og sunne arbeidsmiljø på kartet, en problemstilling som bare kommer til å bli viktigere og viktigere fremover.