SPK

Gnist jobber sammen med oss for å finne gode løsninger på fremtidens måter å jobbe med utvikling av digitale tjenester. De viser en genuin nysgjerrighet for faget, og utfordrer oss på vårt tankesett. Samtidig er de hyggelige å jobbe med og tenker langsiktighet i samarbeidet.

Gnist jobber sammen med oss for å finne gode løsninger på fremtidens måter å jobbe med utvikling av digitale tjenester. De viser en genuin nysgjerrighet for faget, og utfordrer oss på vårt tankesett. Samtidig er de hyggelige å jobbe med og tenker langsiktighet i samarbeidet.